Novak DIRECT: Attentiepunt voor uw samenstellingsdossiers

Bij een samenstellingsopdracht moet de accountant op basis van professionele oordeelsvorming belangrijke zaken met betrekking tot de verslaggevingsaspecten of kwaliteit van de jaarrekening, aanmerken als significante aangelegenheden, standaard 4410.38a. Uit gesprekken met onze leden blijkt dat accountants worstelen met dit begrip.

Bij aanvang van de opdracht bepaalt de accountant de significante aangelegenheden tijdens de bedrijfsverkenning. Vaak doet de accountant dit op basis van de typologie en klantenkennis. Daarna voert hij werkzaamheden uit voor deze significante aangelegenheden en legt hij zijn bevindingen vast in het dossier. Als laatste, maar heel belangrijk, tijdens de bespreking van de jaarrekening bespreekt de accountant de significante aangelegenheden met de ondernemer. Hiervan neemt hij een gespreksverslag op in zijn samenstellingsdossier.

Het advies van Novak is om de significante aangelegenheden als ‘attentiepunten’ bij de jaarrekening te omschrijven. Het zijn bij uitstek de onderwerpen die u bespreekt met uw ondernemers. Daarnaast zijn bijzondere verslaggevingsaspecten, zoals een stelstelwijziging of continuïteitsproblemen dusdanig van invloed op de jaarrekening, dat deze altijd geclassificeerd worden als significante aangelegenheid in de samenstellingsopdracht.

Als voorbeeld, bij een handelsonderneming in sokken zal waarschijnlijk de voorraad sokken een significante aangelegenheid zijn. Immers, bij een handelsonderneming is de inkoop en verkoop van de voorraad het belangrijkste proces. Tijdens gesprekken gedurende het jaar met uw ondernemer komt zeer waarschijnlijk de post voorraad ter sprake. Bijvoorbeeld over de problemen met leveringen van voorraad uit de fabriek in Turkije (FATF land sinds dit jaar), de dalende marge door de opkomst van een nieuwe concurrent sokkenverkoper in Nederland of de stijgende diefstal van sokken uit de winkels.

Als goede adviseur voor het mkb bespreekt u de significante aangelegenheden doorlopend met uw ondernemer. Wees dus niet te bang om vanaf nu in elk dossier minimaal één significante aangelegenheid te benoemen.

Heeft u ook een vraag over significante aangelegenheden bij een samenstellingsopdracht, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.