Novak DIRECT: begin fiscale eenheid omzetbelasting

Via onze servicedesk Novak DIRECT ontvingen wij een vraag over het begin van de fiscale eenheid omzetbelasting.

Vraag
In een discussie met de Belastingdienst kwam naar voren, dat de fiscale eenheid voor de omzetbelasting bij een cliënt van rechtswege al eerder zou zijn ontstaan. Er is sprake van een BV structuur met een holding B.V. die 100% van de aandelen houdt in een werkmaatschappij. Er wordt achteraf gezien wel voldaan aan de vereisten voor een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Er is echter nooit eerder een beschikking door de Belastingdienst afgegeven dat er sprake is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Wanneer is nu de fiscale eenheid voor de omzetbelasting ontstaan?

Antwoord
Gezien de jurisprudentie op dit punt ontstaat de fiscale eenheid voor de omzetbelasting op het moment dat materieel aan de voorwaarden voor het ontstaan van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is voldaan.

Dit houdt in dat de cliënt vanaf het moment dat aan de voorwaarden is voldaan mag handelen als ware er sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Voor de inspecteur ontstaat het ontstaat de fiscale eenheid omzetbelasting praktisch gezien pas op het moment dat de beschikking voor het ontstaan hiervan is afgegeven. Voordat de beschikking is afgegeven kunnen in beginsel namelijk eventuele nadelige gevolgen van het ontstaan van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting niet aan de cliënt worden tegengeworpen. Denk daarbij ook zeker aan de onderlinge aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden.

Heeft u ook een vraag omtrent dit onderwerp, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.