Novak DIRECT: inkoop van eigen aandelen.

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over inkoop van eigen aandelen.

Inkoop van eigen aandelen vermindert het vermogen. De inkoop wordt door de wet aangemerkt als een dividenduitkering. Inkoop van eigen aandelen mag alleen bij machtiging van alle aandeelhouders van de vennootschap. De vennootschap moet over voldoende reserves beschikken om de waardevermindering van het eigen vermogen op te vangen. Als bij het inkopen van de aandelen niet kan worden voldaan aan de opeisbare schulden, is het bestuur hiervoor aansprakelijk.

De ingekochte aandelen moeten ten laste van de vrije reserves gebracht worden. Het is niet toegestaan om de nominale waarde van de ingekochte aandelen van het kapitaal af te boeken. Dit is mogelijk wanneer de vennootschap de aandelen definitief heeft ingetrokken. Definitief intrekken van de aandelen wordt als een vermindering van kapitaal beschouwd, dus met publicatie- en verzetprocedure.

In de jaarrekening moet het verloop van de ingekochte eigen aandelen worden weergegeven.

Heeft u ook een vraag over inkoop van eigen aandelen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.