Novak DIRECT: Verwerking uitstel betaling belastingschulden

Op dit moment krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT veel vragen over faciliteiten om ondernemers te ondersteunen in de coronapandemie. Zo ook een vraag over de presentatie van belastingschulden naar aanleiding van uitstel van betaling van belastingschulden.

De belastingdienst biedt onder voorwaarden de mogelijkheid uitstel van belastingschulden te krijgen. Afhankelijk van het moment van gebruikmaken van de regeling is er sprake van wel of geen gebeurtenis na balansdatum. Indien er geen sprake is van een gebeurtenis na balansdatum doordat de uitstel van betaling voor het einde van het boekjaar heeft plaatsgevonden dient de belastingschuld apart op de balans gepresenteerd te worden. Het deel met een resterende aflossingstermijn van langer dan een jaar na einde boekjaar dient als langlopend verantwoord te worden. Voor het gedeelte dat binnen een jaar na einde boekjaar afgelost moet worden is de keuze om dit als kortlopende schuld te presenteren op de balans of als langlopende schuld in combinatie met vermelding in de toelichting welke gedeelte kortlopend is.

Indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan is er geen sprake van regeling bijzonder uitstel van belastingschulden en dient de schuld als kortlopend gepresenteerd te worden.

Heeft u ook een vraag over ondersteunende maatregelen van de overheid, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.