Novak DIRECT vraag: In aftrek beperkte algemene kosten

Via Novak Direct kregen wij een vraag over lunchkosten van een werknemer die bij een ander bedrijf tijdelijk werkzaam is op een opdracht. Het ging om de volgende vraag.

Vraag:
Kunnen lunches van een werknemer met een zakelijke relatie, die buiten kantoor een opdracht voor een derde verricht, ook buiten de aftrekbeperking van artikel 3.15 Wet inkomstenbelasting blijven? Uiteraard worden deze lunchkosten met een zakelijke relatie voldaan door de werkgever.

Antwoord:
Deze lunchkosten vallen inderdaad onder de aftrekbeperking van artikel 3.15 Wet inkomstenbelasting.

Deze lunchkosten zouden buiten de aftrekbeperking kunnen vallen indien de werkgever de kosten apart doorbelast op de factuur aan de opdrachtgever (derde). In dat geval is er sprake van doorbelaste kosten voor de aftrekbeperking, en is de aftrekbeperking niet aan de orde bij de werkgever. De lunchkosten moeten dan dus echt gespecificeerd op de factuur aan de opdrachtgever worden opgenomen.
De aftrekbeperking is bij een dergelijke doorbelasting van de kosten in beginsel wel aan de orde bij de opdrachtgever (derde).

Naar onze indruk zal hier geen sprake zijn van kosten die behoren tot de omzet. Dan geldt de aftrekbeperking ook niet. Denk hierbij aan een restauranthouder die de kosten van zijn lunchbuffet altijd volledig in aftrek kan brengen.

De aftrekbeperking geldt ook niet indien loon in natura op de loonstrook van de werknemer in aanmerking wordt genomen voor de gratis lunch.

Een eventuele vergoeding die de werknemer voldoet voor de lunch komt in mindering op het beperkt aftrekbare bedrag. De aftrekbeperking wordt toegepast op de netto kosten.

 

Heeft u ook een vraag omtrent dit onderwerp, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.