Novak Werkprogramma’s voor opdrachten inzake NOW-1 verantwoording

Recent zijn Novak werkprogramma’s en aanvullende instructies voor de volgende opdrachten in het kader van de NOW-1 verantwoording beschikbaar gekomen. Hierover hebben wij wat vragen gekregen die we graag in dit artikel beantwoorden:

  • Verantwoording NOW-1 vaststellingsaanvraag cliënt (overige opdracht). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van  minder dan € 20.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag minder dan € 25.000 bedraagt. Doorgaans zullen cliënten zelf dergelijke aanvragen bij het UWV indienen. Mocht de cliënt het kantoor verzoeken om hierbij te ondersteunen, kunnen de instructie en het bijbehorende model worden gebruikt.
  • Verantwoording NOW-1 derdenverklaring (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4400N). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de  € 25.000 en € 125.000 ligt.
  • Samenstellen van de NOW-1 aanvraag tot vaststelling (aan assurance verwante opdracht vallende onder Standaard 4415N). Deze opdracht is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag tussen de € 125.000 en € 375.000 ligt.

Bij werkprogramma’s en aanvullende instructies moet u denken aan checklists, diverse werkprogramma’s op basis van de verschillende opdrachten in het kader van de NOW-1 verantwoording, instructies met aandachtspunten en een model dossierindex voor het NOW-dossier. De modellen voor opdrachtbevestiging voor de derdenverklaring (4400N) en het samenstellen van de NOW-1 verantwoording (4415N) zijn eveneens inmiddels beschikbaar in het Novak Kwaliteitssysteem. Zodra de modellen voor de bevestigingsbrieven voor deze opdrachten door de NBA zijn gepubliceerd, zullen ook deze modellen in het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar komen.

Beschikbaarheid werkprogramma’s

De werkprogramma’s en aanvullende instructies zijn opgenomen in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ van het Novak Kwaliteitssysteem en kunt u als update ophalen. Maakt u nog geen gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem, bestel dan vandaag nog tegen een messcherp tarief met de najaarsactie. U beschikt dan direct over de werkprogramma’s en aanvullende instructies voor de NOW-1 verantwoording. Zo bent u er tevens van verzekerd dat u ook straks over werkprogramma’s en aanvullende instructies voor toekomstige NOW-verantwoordingen beschikt.

Dossiertemplates

De Novak werkprogramma’s voor de NOW-1 verantwoording komen op korte termijn tevens beschikbaar in de diverse dossiervormingssoftware van Unit4, CaseWare, MLE en Infine. Informeer bij uw softwareleverancier naar de exacte releasedatum.

3900N

Daarnaast worden op dit moment de werkprogramma’s en aanvullende instructies ontwikkeld voor het NOW-1 onderzoek (3900N). Het redactieteam van Novak streeft ernaar om deze update binnen twee weken beschikbaar te stellen voor de gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem variant 3 (module Controleopdrachten).

Nog vragen?

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

Tevens kunt u hier rechtstreeks uw vragen stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.