Onderzoek HR-beleid

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt niet alleen het vinden maar vooral ook het behouden van medewerkers steeds belangrijker. Een goed HR-beleid kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Samen met ABN-AMRO Full Finance is Novak een onderzoek gestart naar het HR-beleid van accountantskantoren. In november zal hiervan een rapport gepubliceerd worden waarin vanuit verschillende invalshoeken naar dit beleid gekeken wordt. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête onder accountantskantoren.

We nodigen u uit om aan dit onderzoek deel te nemen. De enquête vind u op: https://nl.surveymonkey.com/r/hr-beleid_acc

Mocht u niet de juiste persoon zijn binnen uw organisatie, wellicht is er een collega binnen uw organisatie, (bijvoorbeeld: P&O, HR, HRM) de aangewezen persoon om deze enquête in te vullen. We waarderen het als u deze persoon vraagt om de enquête in te vullen.

Voor meer informatie neemt u contact op met: Jurroen Cluitmans, j.cluitmans@fullfinance.nl of bel naar (055 – 355 99 79).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.