Ontwikkelingen inzake steunmaatregelen van de overheid omtrent het coronavirus

Remco Ruinemans,  Novak DIRECT Adviseur deelt enkele nieuwe ontwikkelingen met u omtrent de steunmaatregelen die de overheid in het leven heeft geroepen in verband met het coronavirus.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (Tozo)
Er is op gemeentelijk niveau een handreiking verschenen waarin vrij gedetailleerd is uitgewerkt hoe een en ander functioneert met betrekking tot het aanvragen van inkomensondersteuning of een lening via de gemeente voor zelfstandigen.
In de handreiking is onder meer opgenomen onder hoofdstuk 3.1 dat ook zelfstandigen met personeel en directeur-grootaandeelhouders mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken. Een en ander uiteraard voor zover zij aan alle voorwaarden van de regeling voldoen.

Ik verwijs voor meer informatie naar https://vng.nl/nieuws/handreiking-tozo-is-online. 

Tegemoetkoming schade COVID-19
Het is voor specifieke sectoren die sterk geraakt zijn door de ontwikkelingen rondom het corona virus al enige tijd mogelijk om een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aan te vragen.
De primaire voorwaarde om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming is, dat de client met zijn hoofdactiviteit onder een bepaalde SBI code geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor is een lijst opgenomen op de website van de uitvoerende instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze lijst is enkele malen uitgebreid met nieuwe SBI codes die voor de regeling in aanmerking kunnen komen. De laatste uitbreiding van de lijst dateert van 1 april 2020 met diverse groepen ondernemers uit de non-food sector.
Er gelden nog een aantal overige voorwaarden om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen. De tegemoetkoming moet uiterlijk 26 juni 2020 om 17.00 uur zijn aangevraagd.

Ik verwijs voor meer informatie naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 .

Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
De aanvraag ten behoeve van de NOW subsidie kan sinds 6 april 2020 worden ingediend via UWV. De regeling kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd. Ik verwijs naar voor meer informatie naar https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/ .

Het Novak Kwaliteitssysteem heeft een update gehad met hierin aanvullende instructies en modellen voor de situatie waarin de cliënt het accountantskantoor verzoekt om de aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. Dergelijke opdrachten zijn risicovol en dienen derhalve goed te worden gedocumenteerd. De eindverantwoordelijkheid dient bij de cliënt te liggen voor wat betreft de opgave van de benodigde gegevens. De instructies en modellen in de aankomende update voorzien hierin.

Vragen en antwoorden
U vindt de nodige vragen en antwoorden over de hiervoor genoemde regelingen (en enkele overige regelingen) via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen .


Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.