Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk

Rapporteren over fraude en continuïteit in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2023 vindt er een belangrijke verandering plaats in de rapportage ten aanzien van de controleverklaring. Dit geldt voor controleverklaringen bij financiële overzichten met een rapporteringsperiode die eindigt op of na 15 december 2022. Vanaf die datum moet iedere controleverklaring bij de jaarrekening één of meerdere sectie(s) bevatten over fraude en continuïteit.

Voor de jaarrekeningcontroles van de OOB’s is dit van toepassing vanaf de jaarrekeningcontroles boekjaar 2021. In eerste instantie zou dit ook voor niet-OOB’s gelden. De NBA heeft een jaar uitstel  gerealiseerd om kantoren de gelegenheid te bieden beter voorbereid te zijn.

Dat betekent dat er nu wel iets verandert voor jaarrekeningcontroles niet-OOB’s en ook de niet-OOB’s zullen tijdig geïnformeerd moeten worden over deze wijzigingen in de controleverklaring. En daar moet niet te lang mee gewacht worden.

Wat verandert er en communicatie met de klant

Het Platform reguliere vergunninghouders (een nieuwe naam voor niet-OOB-accountantsorganisaties) wil u informeren over de wijzigingen, de recent uitgebrachte NBA- handreikingen voor het rapporteren over fraude en continuïteit en u ondersteunen bij de voorbereiding van de controleopdrachten. Op 28 juni zet de NBA in een webinar (via Zoom) alle informatie op een rij en geven ze aan waar deze makkelijk terug te vinden is op de NBA site. Met oog voor de praktijk: praktische uitleg (bv. over voorbeeldrapportages) en een praktijkvoorbeeld over hoe de communicatie met de klant kan worden georganiseerd.

Tijdens het webinar gaat de NBA in op:

  • De hoofdlijnen van de wijziging (toelichting op de handreikingen);
  • Wat moet er het komend half jaar gebeuren en hoe kunt u communiceren met de klant en zorgen voor bewustwording bij de klant.

Eerder bracht de NBA al de brochure uit ‘Verplichte rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de jaarrekening en wat dit betekent voor u als klant’[link https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-fraude-en-witwassen/2021078_nba_brochure-continuiteits–en-fraudeparagraaf.pdf].

Aanmelden

Het webinar wordt gehouden op 28 juni 2022 van 13.00-14.30 uur. Het is het derde webinar welke door het Platform reguliere vergunninghouders wordt georganiseerd om u te informeren over de lopende projecten om de kwaliteit van de wettelijke controle te borgen en waar nodig te verbeteren.

Meldt u aan voor dit webinar, zodat u zich optimaal kunt voorbereiden op de wijzigingen in de rappportage in de controleverklaring.  Aanmelden kan via de site van de NBA, [link  https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2022/juni/webinar-rapporteren-over-fraude-en-continuiteit-in-de-praktijk/].

Heeft u een vraag over dit onderwerp, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak-DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.