Resultaten BFT onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

Recent heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek uit 2022 en 2023 naar de opleidingsverplichting door Wwft-instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen zoals accountantskantoren. Uit het onderzoek blijkt dat met name kleine kantoren nog niet voldoen aan de periodieke opleidingsverplichting.

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat het accountantskantoor ervoor moet zorgen dat haar medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken:

  • bekend zijn met de bepalingen van de Wwft;
  • in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen;
  • een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

Dit betekent dat het accountantskantoor bijvoorbeeld aan haar medewerkers een opleiding aanbiedt. De risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering zijn voortdurend in beweging. Het is daarom belangrijk dat accountantskantoren niet alleen hun kantoorbeleid en -procedures maar ook de aanwezige kennis op peil en actueel houden, stelt het BFT.

Ook accountantskantoren voldoen niet aan de periodieke opleidingsverplichting
Bij de integrale onderzoeken die het BFT in 2022 en 2023 heeft uitgevoerd, werden overtredingen van de opleidingsverplichting vastgesteld. Het BFT voert daarnaast jaarlijks deelonderzoeken uit waarbij meerdere uitvragen worden gedaan bij onder andere accountantskantoren om vast te stellen of specifieke verplichtingen uit de Wwft worden nageleefd. De uitkomsten van deze deelonderzoeken bevestigen het beeld van het BFT dat met name kleinere kantoren niet voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting. Kantoren die niet aan de opleidingsverplichting voldeden hebben een hersteltermijn gekregen. Het BFT monitort deze kantoren tot ze aan de opleidingsverplichting hebben voldaan.

Tips voor het voldoen aan de opleidingsverplichting
De opleidingsverplichting is een open norm die vormvrij kan worden ingevuld. Kantoren moeten maatregelen nemen om opleidingen op een periodieke basis aan te bieden aan de medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers. De opleidingen moeten worden afgestemd op:

  • de omvang van het kantoor;
  • de aangeboden dienstverlening; en
  • de risico-inschatting van de cliëntenportefeuille.

De opleidingsverplichting kan worden ingevuld via een combinatie van (online) cursussen, vaktechnisch overleg en bestudering van leidraden en richtsnoeren. Novak biedt zowel plenaire als incompany cursussen aan op het gebied van de WWft.

Er is geen urennorm of andersoortig minimum vastgesteld voor de opleidingsverplichting in de Wwft. Als toezichthouder is het BFT van mening dat minimaal na elke wijziging van de wet- en regelgeving over de Wwft een specifieke Wwft-opleiding moet worden gevolgd. Zo blijven beleidsbepalers en medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wordt de bewustwording onder de medewerkers bevorderd.

De inhoud, diepgang en frequentie van de opleiding is afhankelijk van de functie en ervaring van de medewerker of beleidsbepaler. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe medewerkers en/of stagiairs een basisopleiding aanbieden om algemene kennis op te doen van witwassen, de hoofdverplichtingen voortkomend uit de Wwft en de meldprocedure binnen het kantoor. Meer ervaren medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers kunt u een opleiding met meer diepgang aanbieden. Daarbij kunt u denken aan het herkennen van ongebruikelijke transacties, het vaststellen en het monitoren van het risicoprofiel van een cliënt en het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek.

Voor meer informatie over de Wwft, waaronder veel gestelde vragen, kunt u ook terecht op de website van het BFT.

Ondersteuning vanuit Novak
Procedures inzake de Wwft waaronder ook de opleidingsverplichting zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Informeer bij Novak naar de mogelijkheden voor (incompany) Wwft-cursussen.  Stuur hiervoor een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.