Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) eerste kwartaal 2021 – Startende ondernemingen

Vanaf 31 mei kunnen bepaalde startende ondernemingen gebruik maken van een aparte TVL regeling voor het eerste kwartaal 2021. Het gaat om ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De regeling is grotendeels hetzelfde als de algemene TVL regeling. Er kan mogelijk een aanvraag worden gedaan voor steun indien er sprake is van 30% omzetverlies, 1.500 euro vaste lasten per kwartaal en een vestiging in Nederland anders dan het huisadres. De  referentieperiode voor de berekening van het omzetverlies is het derde kwartaal 2020. Bepaalde sectoren zijn net als in de algemene TVL regeling uitgezonderd van deze regeling.

Indien startende ondernemingen onderdeel uitmaken van een groep van 2 of meer ondernemingen, dan komen ze niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor dochterondernemingen en werkmaatschappijen. Vanaf het tweede kwartaal 2021 wordt deze regeling opgenomen in de algemene TVL regeling.

In bepaalde gevallen dient een verklaring van een derde deskundige zoals een accountant of een fiscalist aan de aanvraag te worden toegevoegd. Dit geldt bij een inschrijving in de Kamer van Koophandel tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 en een subsidiebedrag van € 25.000 of meer.

Er kan een aanvraag voor deze regeling worden gedaan tot 12 juli 2021, 17.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/q1-2021/startende-ondernemingen . In de officiële publicatie in de Staatscourant kunt u ook meer informatie vinden. Wij verwijzen u naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-27418.html.

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.