Toelichting in de jaarrekening van een microrechtspersoon

Op dit moment krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT veel vragen over het opnemen van een toelichting in de jaarrekening van een microrechtspersoon.

Vrijstelling toelichting in jaarrekeningen van een microrechtspersoon
De microrechtspersoon is op grond van artikel 2:395a BW vrijgesteld van het opnemen van  toelichtingen in de jaarrekening. Bijzondere voorschriften omtrent de toelichting (afdeling 5 van Titel 9 Boek 2 BW) en voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (afdeling 6 van Titel 9 Boek 2 BW) behoeven niet te worden opgenomen.

Uitzonderlijke omstandigheden zoals huidige crisis
De jaarrekening kan in ernstige mate tekortschieten in het geven van het vereiste inzicht indien er geen aanvullende gegevens worden verstrekt inzake uitzonderlijke omstandigheden. De microrechtspersoon dient in dergelijke omstandigheden aanvullende gegevens te verstrekken. Voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden zijn ernstige onzekerheid over de continuïteit en de toepassing van liquidatiegrondslagen. De gevolgen van de coronacrisis zullen wellicht leiden tot een ernstige onzekerheid over de continuïteit.

Heeft u ook een vraag over het opnemen van een toelichting in de jaarrekening van een microrechtspersoon, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.