Toename rekening-courant schuld aangemerkt als uitdeling

In een recente uitspraak van Hof den Haag is bepaald dat de toename van een rekening-courantschuld in 2014 als uitdeling in box 2 moet worden opgenomen. Ik verwijs naar Hof Den Haag 02-02-2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:273.

Hieronder volgt een korte samenvatting van deze uitspraak plus nog enkele opmerkingen. Een en ander is geen volledige bespreking van deze materie.

Het ging om een tweetal directeur-grootaandeelhouders die alle aandelen in een BV houden. In verband met de verbouwing van de eigen woning hadden zij een lening afgesloten bij de BV en daarnaast hadden zij een rekening-courantschuld bij de BV.

Eind 2014 was er sprake van een totale schuld van € 1,3 miljoen bij de BV. De toename van de rekening-courantschuld in 2014 van € 113.979 wordt door de inspecteur als uitdeling aangemerkt. Hiertegen gaan de directeur-grootaandeelhouders uiteindelijk in beroep. De rechtbank brengt in eerste instantie nog de aankoop van een stuk grond in 2014 van € 45.000 op de door de inspecteur in aanmerking genomen uitdeling in mindering. De inspecteur gaat hiertegen in beroep bij het hof. Het hof geeft hierover aan dat het bezit van het stuk grond wel van belang is, maar dat leidend is of de opgenomen  gelden ten tijde van de bijschrijving op de rekening-courant reeds niet terugbetaald konden worden. Hiervoor is onder meer de totale waarde van privé bezittingen en schulden in dit soort casussen relevant. Volgens het Hof overtroffen de schulden ruimschoots de bezittingen ten tijde van de bijschrijving van op de rekening-courant, waardoor de uitdeling in box 2 van € 113.979 terecht in aanmerking was genomen. Ik merk nog op dat het in dit soort casussen niet van belang is wat de waarde van de aandelen in de BV is.

Verder vallen dit soort situaties in beginsel vanaf 2023 onder het huidige wetsvoorstel wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Indien kort gezegd het totaal aan schulden bij de eigen BV (minus de eigenwoningschuld) meer bedraagt dan € 500.000, dan wordt het meerdere vanaf 2023 (fictief) belast in box 2. Deze uitspraak blijft vanaf 2023 echter ook relevant voor schulden tot maximaal € 500.000, aangezien hier in principe dezelfde problematiek als in deze casus kan spelen.

Remco is meer dan acht jaar werkzaam als fiscalist en heeft een voorliefde voor vaktechniek. Voor al uw fiscale vragen kunt u bij hem terecht. Ook zal Remco regelmatig cursussen geven over verschillende fiscale onderwerpen.

Remco is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150). Dit nummer kunt u ook bellen voor vragen aan onze andere adviseurs over accountancy, pensioenen, HRM, financieringen, software en verzekeringen.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.