Tussentijdse update Novak Kwaliteitssysteem i.v.m. wijziging Wwft

Er is een tussentijdse update beschikbaar voor het Novak Kwaliteitssysteem. Sinds 18 oktober 2019 is de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden in het kader van de Wwft vervallen. Dit betekent voor accountants dat daarmee de verplichting is vervallen om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts) persoon in een hoogrisicoland (een lijst met door de Europese Commissie aangewezen landen) te melden als ongebruikelijke transactie. Zie hier het volledige nieuwsbericht op de website van Bureau Financieel Toezicht (BFT).

De update bevat één wijzigingsvoorstel voor de ‘Instructie melding ongebruikelijke transacties (Wwft)’. Hierin is het vervallen van de objectieve indicator voor hoogrisicolanden verwerkt.

Voor meer informatie over het ophalen van updates, zie hier in de Scienta-handleiding.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl.
Voor vragen over Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341-700256).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.