Update beschikbaar Novak Kwaliteitssysteem module HRM

Vanaf heden is een update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM beschikbaar. De inhoud bevat op hoofdlijnen de volgende aanscherpingen en uitbreidingen:

  • De salaristabellen zijn geactualiseerd op basis van het onlangs verschenen Benchmark rapport Accountancy 2019 – 2020 van Novak, FullFinance en ABN AMRO.
  • Om op een meer continue basis aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers, is een nieuwe ‘Instructie gesprekkencyclus’ met bijhorend ‘Model evaluatiegesprek medewerker’ aan de module HRM toegevoegd. Naast de beschrijving van de doelen uit de traditionele cyclus van functioneren en beoordelen, gaat deze nieuwe variant meer in op het ontwikkelen van de medewerker en het afstemmen van deze ontwikkeling op de ontwikkeling van het kantoor. Deze aanpak sluit beter aan op de nieuwe kantoororganisatie en de ontwikkelbehoefte van de nieuwe generaties. De oude regeling voor de functionerings- en beoordelingsgesprekken (zoals opgenomen in de ‘Instructie functionerings- en beoordelingsgesprekken’) blijft vooralsnog behouden. Als gebruiker kunt u een keuze maken welke aanpak u binnen het kantoor wenst te hanteren. De aanpak die u niet gebruikt, kunt u eenvoudig depubliceren.
  • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de arbeidsvoorwaardenregeling.
  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is uitgewerkt en opgenomen. Deze wet wordt per 1 januari 2020 van kracht. Het onderdeel compensatieregeling van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid treedt per 1 april in werking.
  • De psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is opgenomen met eveneens de inmiddels strengere controles op naleving van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • De loonheffingsaspecten zijn van een update voorzien met betrekking tot de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de gerichte vrijstelling voor de kosten van het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de nieuwe fietsregeling die gaat gelden per 1 januari 2020.

Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM. Dit is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee u wordt ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van uw personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM,  neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module HRM in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.