Update besluit noodmaatregelen coronacrisis

Er is inmiddels op 8 mei 2020 een aangepast beleidsbesluit gepubliceerd, waarin het aangekondigde beleid in de eerder op deze website opgenomen Kamerbrief is opgenomen.

Het betreft nader beleid met betrekking tot:

  1. een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling (onderdeel 6.3).

In het handboek loonheffingen 2020 van de Belastingdienst zijn ook nog mogelijkheden opgenomen om het gebruikelijk loon te verlagen bij deeltijd- en verliessituaties. Ik verwijs naar pagina 172 e.v. van het handboek.

  1. eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling (onderdeel 6.4).
  2. een versoepeling van het urencriterium (onderdeel 8.2).
  3. De mogelijkheid voor het onder voorwaarden kunnen vormen van een fiscale coronareserve voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (onderdeel 8.3).
  4. het fiscaal ruimer faciliteren van een betaalpauze bij hypotheekverstrekker voor hypotheek met annuïtaire aflossingsverplichting, dan nu wettelijk gezien mogelijk is zonder verlies van renteaftrek (onderdeel 11).

Wij verwijzen naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26066.html voor het aangepaste besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Het handboek loonheffingen vindt u onder  https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-jan-2020-lh0221t01fd.pdf .

Met betrekking tot punt 5 is er tevens nog een separaat beleidsbesluit verschenen. Verwijzing: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26069.html .

Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.