Update module HRM Novak Kwaliteitssysteem

Er is een update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM beschikbaar. Het gaat om de volgende aanscherpingen en uitbreidingen.

  • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in actuele wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de arbeidsvoorwaardenregeling;
  • De tabel met adviessalarissen en tarieven voor accountantskantoren is geactualiseerd voor 2019. Dit op basis van het meest recente benchmarkonderzoek van Novak, Full•Finance en ABN AMRO;
  • Bijtelling privégebruik auto is verduidelijkt met enkele voorbeelden bij afloop van de 60 maandentermijn in de situatie met een hybride of volledig elektrische auto;
  • De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) inzake uitbreiding van het kraamverlof is opgenomen. Deze wordt in een tweetal stappen ingevoerd, namelijk per 1 januari 2019 en wordt uitgebreid per 1 januari 2020.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook haar effect op HRM. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan datalekken bij nalatigheid fors bestraffen. Er zijn aanscherpingen doorgevoerd voor de instructies in geval van een arbeidsongeschikte medewerker, bij een sollicitatie en inzake de diverse bewaartermijnen voor bijvoorbeeld het personeelsdossier.

Novak HRM is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee uw kantoor kan worden ondersteund op het gebied van HRM.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over personeelsbeleid,  arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor of vragen op het gebied van HRM, neem dan contact op met drs. Wim Huurman (redactie@novak.nl).

Maakt u nog geen gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem?
Met het Novak Kwaliteitssysteem implementeert u binnen een handomdraai (nieuwe) wet- en regelgeving die voor uw praktijk van toepassing zijn. Het is een geruststellende gedachte dat uw kantoor werkt conform actuele wet- en regelgeving zonder dat u hier zelf dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Het Novak Kwaliteitssysteem is een integraal kwaliteitssysteem op zowel kantoor- als opdrachtniveau dat door een redactieteam up-to-date wordt gehouden. Maak kennis met ons systeem en klik hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.