Update Novak Kwaliteitssysteem 2021 module BO en CO vanaf heden beschikbaar

Vanaf heden (25 mei 2021) is de update 2021 voor het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar voor de modules:

 • Beoordelingsopdrachten;
 • Controleopdrachten.

Inhoud op hoofdlijnen
De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en een aantal nieuwe artikelen. De update bevat de volgende wijzigingen en uitbreidingen op hoofdlijnen:

Beoordelingsopdrachten
Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

 • Het huidige model voor vastlegging van de materialiteit is vervangen door een nieuw model in Microsoft Excel formaat waarmee de materialiteit kan worden berekend. Het oude model komt daarmee te vervallen;
 • Het onderwerp discontinuïteit is verder uitgewerkt in de Instructie discontinuïteit;
 • De instructie inzake de cijferanalyse is uitgebreid met het onderwerp ‘verzoeken om inlichtingen’;
 • In de modellen voor opdrachtaanvaarding en -continuatie is meer aandacht voor vaststelling van de integriteit van de cliënt.

Controleopdrachten
Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

 • De punten zoals hiervoor beschreven bij de module Beoordelingsopdrachten zijn eveneens verwerkt in de module Controleopdrachten;
 • Het model voor de bepaling van de steekproef is vernieuwd, de bijbehorende instructie is in lijn gebracht met het vernieuwde model;
 • De instructie inzake data-analyse is vernieuwd waarbij tevens een stappenplan nieuw is opgenomen. De instructie en het stappenplan sluiten aan op de NBA-handreiking 1141 ‘Data-analyse bij de controle: uitdagingen en vooral kansen’;
 • Ten aanzien van de gegevensgerichte werkzaamheden is het controle zekerheidsmodel toegevoegd;
 • Voorbeeld controleprogramma eindejaarscontrole, balansposten CO: dit controleprogramma is aangesloten op Artikel 373 lid 4 Burgerlijk Wetboek Boek 2 inzake de wettelijke reserves.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een op maat gesneden handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij adviseren u dringend om deze handleiding te volgen bij de verwerking van de update.

Met het opgenomen detailoverzicht per module opgenomen kunt u precies zien welke artikelen zijn gewijzigd met daarbij een korte toelichting. Als bijlage bij deze handleiding treft u tot slot een complete inhoudsopgave van beide modules aan (inclusief de aan deze modules verbonden modellen zoals opgenomen in de modellenbibliotheek), zodat u kunt zien welke artikelen in een module zijn opgenomen en wat de actuele artikelvolgorde is.

Onderhoudsabonnement
Komt u niet (tijdig) toe aan het verwerken van de periodieke updates? Voor het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar heeft. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews.

Informatie over dit aanvullende onderhoudsabonnement is hier te vinden.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Novak DIRECT
Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.