Update Novak Kwaliteitssysteem: Aanvullende maatregelen coronacrisis

Vanaf nu is er een update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Deze update bevat aanscherpingen in het kader van de aanvraag TVL 2021 Q3. De NBA-werkgroep COPRO heeft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inmiddels overeenstemming bereikt over de tekst van de accountantsprotocollen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021 Q3. Het betreft de protocollen voor aanvraag mkb-ondernemingen 4400N en grote ondernemingen 4400N. Op basis hiervan zijn de instructie en bijbehorende modellen inzake de TVL geactualiseerd. De TVL Q3 kan vanaf vandaag (31 augustus 2021) tot en met 26 oktober 2021 worden aangevraagd.

De volgende artikelen zijn niet langer meer van toepassing doordat de termijnen inmiddels zijn verstreken. U kunt deze artikelen archiveren (raadpleeg de hierboven genoemde handleiding voor meer informatie over de wijze waarop u artikelen kunt archiveren):

  • Werkprogramma aanvraag TVL voor grote ondernemingen Q1 2021;
  • Model Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de aanvraag TVL voor grote ondernemingen voor Q1 2021′.

De NBA verwacht de definitieve protocollen voor vaststelling TVL 2021 Q1 mkb en grote ondernemingen deze week. Om u te ondersteunen bij opdrachten voor vaststelling Q1 in het kader van de TVL, zal Novak op basis van de definitieve protocollen zo nodig aanvullende content ontwikkelen.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.