Update Novak Kwaliteitssysteem ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’

Vanaf heden is er een update voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ beschikbaar. Gebruikers van het systeem kunnen deze update direct ophalen, verwerken en toepassen.

Inhoud update
Deze update bevat de volgende aanscherpingen:

  • Het model voor de aanvraag van de NOW-regeling (dat gebruikt kan worden indien het accountantskantoor voor een cliënt de NOW-regeling aanvraagt) is aangescherpt in verband met wijzigingen in de NOW-regeling;
  • De ‘Instructie aanvullend afrondingsmemorandum coronacrisis’ en het bijbehorend model bevatten een aantal aanscherpingen in het kader van nieuwe RJ-Uitingen en onontkoombare discontinuïteit.

Toekomstige updates
Zo nodig zal deze module in de komende periode verder van nadere updates en/of uitbreidingen worden voorzien indien de situatie hierom vraagt. Zodra aanvullende updates beschikbaar zijn, wordt u als beheerder van het Novak Kwaliteitssysteem direct geïnformeerd.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze aanvullende update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Tot slot
De ondernemer rekent meer dan ooit op u. Wij wensen wij u sterkte in deze moeilijke tijd. Weet dat wij er vanuit Novak graag voor u zijn en u zo goed mogelijk willen helpen mocht u onverhoopt vastlopen. Graag attendeer ik u op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen. Blijf gezond!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.