Update Novak Kwaliteitssysteem i.v.m. aanvullende maatregelen coronacrisis

Vanaf heden is er een aanvullende update voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen.

Deze inhoud van deze update bevat de volgende aanscherpingen:

  • In de instructie en het bijbehorende model voor de aanvraag van de NOW-regeling (dat gebruikt kan worden indien het accountantskantoor voor een cliënt de NOW-regeling aanvraagt) is onder andere de recent beschikbaar gekomen informatie over de NOW 2.0 opgenomen;
  • Het model voor de goedkeurende beoordelingsverklaring (2.1.1) is geactualiseerd op basis van de recentelijke publicatie van een nieuw model door de NBA;
  • Het model verzoek om uitstel van betaling aan de Belastingdienst is geactualiseerd op basis van de recentelijke publicatie van een nieuw model door de NBA.

Toekomstige updates
Zo nodig zal de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ in de komende periode verder van nadere updates en/of uitbreidingen worden voorzien indien de situatie hierom vraagt. Zodra aanvullende updates beschikbaar zijn, wordt u als beheerder van het Novak Kwaliteitssysteem direct geïnformeerd.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Tot slot
De ondernemer rekent meer dan ooit op u. Wij wensen wij u sterkte in deze moeilijke tijd. Weet dat wij er vanuit Novak graag voor u zijn en u zo goed mogelijk willen helpen mocht u onverhoopt vastlopen. Graag attenderen wij u erop dat u altijd de mogelijkheid heeft om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen. Blijf gezond!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.