Update Novak Kwaliteitssysteem module aanvullende maatregelen coronacrisis (3900N)

Vanaf heden is een update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. 

Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Deze update bevat de eerder aangekondigde instructies en modellen in het kader van het NOW-1 onderzoek vallende onder Standaard 3900N. U moet hierbij denken aan begeleidende instructies met aandachtspunten voor de uitvoering van de assurance-opdracht per fase, checklists, werkprogramma’s en een model dossierindex. De opdracht tot NOW-1 onderzoek is van toepassing indien de cliënt valt in de categorie aanvragers die een voorschot hebben ontvangen van meer dan € 100.000 dan wel het vast te stellen subsidiebedrag minimaal € 375.000 bedraagt.

Deze opdracht valt uiteen in een opdracht met beperkte mate van zekerheid, met aanvullende werkzaamheden dan wel een opdracht met een redelijke mate van zekerheid. Het type opdracht wordt bepaald door de hoogte van het voorschot dan wel het vast te stellen subsidiebedrag en of de cliënt controleplichtig is of niet. Ook voor de situatie dat werkgevers de omzetdaling bepalen op het niveau van de werkmaatschappij of tussenholding (artikel 6a van de NOW-regeling) geldt het NOW-1 onderzoek. Dit betekent dat (vanwege de aanvullende risico’s) ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag, een redelijke mate van zekerheid wordt gevraagd en er derhalve sprake is van een assurance-opdracht vallende onder Standaard 3900N. Om de praktische toepassing van de nieuwe instructies en modellen te vergroten, zijn instructies en modellen in het kader van de NOW-1 verantwoording opgedeeld in twee aparte secties. Beiden ondergebracht in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. 

Het redactieteam stelt de modellen tevens ter beschikking aan de softwareleveranciers die een Novak-template voor assurance-opdrachten hebben (Unit4 Bedrijfssoftware, CaseWare en MLE). Dit met als doel om daar waar mogelijk specifieke templates in het kader van de NOW-verantwoording aan te bieden aan de gebruikers.

Heeft u nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.  

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten, Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem    

Wellicht is dit ook interessant voor u:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.