Update Novak Kwaliteitssysteem module: Aanvullende maatregelen coronacrisis

Vanaf heden is er een update beschikbaar voor u als gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Bent u nog geen gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem, maar zou u hier meer over willen weten? Kijk dan op onze pagina: https://www.novak.nl/novak-kwaliteitssysteem/ 

Inhoud update
Deze update bevat aanscherpingen in verband met de recente wijzigingen vanuit de NBA ten aanzien van de protocollen in het kader van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL). Ook de recent door de NBA gepubliceerde modellen voor opdrachtbevestiging zijn vanaf heden beschikbaar in de module Aanvullende maatregelen coronacrisis. Meer in detail bevat deze update de volgende aanscherpingen:

  • Het ‘Model dossierindex overeengekomen specifieke werkzaamheden TVL grote en mkb-ondernemingen (4400N)’ is aangepast ten aanzien van onafhankelijkheid. Ook de splitsing van werkprogramma’s is verwerkt (zie verderop in deze opsomming voor meer informatie);
  • De ‘Checklist opdrachtaanvaarding overeengekomen specifieke werkzaamheden TVL grote en mkb-ondernemingen (4400N)’ is aangepast. Onafhankelijkheid geldt alleen nog voor grote ondernemingen;
  • De ‘Checklist onafhankelijkheid op opdrachtniveau aanvraag subsidie vaste lasten financiering COVID-19 grote ondernemingen’ is aangepast. Deze geldt alleen nog voor grote ondernemingen;
  • Het model voor de opdrachtbevestiging is vervangen door twee modellen van de NBA (een variant voor mkb-ondernemingen en een variant voor grote ondernemingen);
  • Het ‘Werkprogramma aanvraag TVL voor grote ondernemingen en mkb-ondernemingen Q2’ is aangepast. Vraag I.1 en I.2 zijn vervallen voor mkb-ondernemingen conform het gewijzigde protocol. Door deze wijziging is het werkprogramma gesplitst in een variant voor grote ondernemingen en een variant voor mkb-ondernemingen;
  • In het ‘Model Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de aanvraag TVL voor grote ondernemingen voor Q2 2021’ is de periode gewijzigd conform het gewijzigde protocol;
  • De ‘Checklist opdrachtafronding overeengekomen specifieke werkzaamheden TVL grote en mkb-ondernemingen (4400N)’ is aangepast in verband met de splitsing van het werkprogramma voor grote ondernemingen en mkb-ondernemingen.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Wij attenderen u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.