Update Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’.

Vanaf heden is een update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier.

Inhoud update
Recent zijn vanuit de NBA-werkgroep COPRO de protocollen voor de aanvraag tot vaststelling van de TVL Q1 2021 beschikbaar gesteld. Het redactieteam van het Novak Kwaliteitssysteem heeft op basis hiervan een nieuwe sectie (‘Vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’) aan de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ toegevoegd. Hierin zijn een instructie en bijbehorende modellen (waaronder een model opdrachtbevestiging, checklist opdrachtaanvaarding, werkprogramma’s, een model voor erkenning van de cliënt, een modellen rapport van feitelijke bevindingen, de samenstellingsverklaring en checklists voor opdracht- en dossierafronding) opgenomen.

De bestaande sectie voor de TVL is hernoemd naar ‘Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’. Om deze reden zijn tevens enkele titels van artikelen in deze sectie aangepast. Tot slot is het model voor de erkenning van de cliënt vanuit deze sectie verplaatst naar de nieuwe sectie voor vaststelling van de TVL.

U dient de structuur van uw kwaliteitssysteem te actualiseren zodat alle artikelen op de juiste plaats in uw kwaliteitssysteem worden weergegeven. Voor meer informatie hierover, zie in de bovengenoemde handleiding de uitleg bij stap 3 op pagina 5.

Indien vanuit de NBA nog een model opdrachtbevestiging beschikbaar komt, zal deze alsnog worden toegevoegd aan de nieuwe sectie. De aanvraag tot vaststelling van de TVL Q1 kan tot 1 oktober aanstaande worden ingediend.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.