Update Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2020

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2020 beschikbaar. Deze update staat in het teken van het actualiseren van instructies en modellen die onderdeel uitmaken van de module Fiscale opdrachten. U kunt deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen. Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende wijzigingen:

  • Aandacht voor de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de uitvoering van fiscale opdrachten;
  • De modellen voor het opvragen van gegevens in verband met de aangifte inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting zijn uitgebreid;
  • Een aantal modellen zijn aangescherpt in verband met de diverse financiële regelingen in het kader van COVID-19;
  • Het werkprogramma inkomstenbelasting en het werkprogramma vennootschapsbelasting zijn op diverse punten voorzien van een uitbreiding.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.  

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten, Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.