Update Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2022 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2022 beschikbaar. U kunt deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen. Klik hier voor de algemene handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende wijzigingen:

– Diverse instructies en modellen zijn waar nodig tekstueel (beperkt) aangescherpt;
– Specifieke aandacht voor de scope van fiscale advisering in de opdrachtbevestiging;
– De werkprogramma’s voor de aangifte IB en VPB zijn geactualiseerd;
– De opname van een passage over de grensoverschrijdende fiscale constructies (Mandatory Disclosure Rules/DAC6) in de model opdrachtbevestigingen voor fiscale opdrachten.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341-700256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.