Update Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2023 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2023 beschikbaar. U kunt deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen.

Inhoud update
Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende wijzigingen:

  • Diverse instructies en modellen zijn waar nodig tekstueel (beperkt) aangescherpt;
  • De sectie over horizontaal toezicht is inhoudelijk vergeleken met de laatste versie van de Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners;
  • Specifieke aandacht voor de uitstelperiode is toegevoegd;
  • Er is een aanscherping toegevoegd voor wat betreft het tijdig aanleveren van stukken ten behoeve van de aangifte door de cliënt;
  • Specifieke aandacht voor het belastbaar inkomen vanuit woningverhuur is toegevoegd;
  • De werkprogramma’s voor de aangifte IB en VPB zijn geactualiseerd.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341-700256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.