Update Novak Kwaliteitssysteem module HRM 2022 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM 2022 beschikbaar. De inhoud bevat op hoofdlijnen de volgende aanscherpingen:

  • De salaristabellen zijn geactualiseerd op basis van het onlangs verschenen Benchmarkrapport Accountancy 2022 – 2023 van Novak en Full•Finance;
  • Per afgelopen augustus is de Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden in de module HRM verwerkt. Deze wet raakt onderwerpen als werktijden, verloven, opzeggingen, studieovereenkomst en nevenwerkzaamheden. Tevens zijn bij de update van augustus jl. de aspecten rondom (aanvullend) geboorteverlof en (betaald) ouderschapsverlof geactualiseerd;
  • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in actuele wet- en regelgeving. Zo zijn de thuiswerkkostenvergoeding, de fietsregeling en de reiskostenvergoeding aangepast;
  • Samenhangend met de krapte op de arbeidsmarkt is het overwegen van zij-instromers en AOW-gerechtigden toegevoegd;
  • Er is extra informatie opgenomen inzake psychosociale arbeidsbelasting;
  • De loonheffingsaspecten zijn van een update voorzien met betrekking tot de aspecten die tot op heden bekend zijn en per 1 januari 2023 van kracht worden.

Novak HRM
Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM. Dit is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee u wordt ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van uw personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM, neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim Huurman (telefoon: 079-3313747, e-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl).

Nog vragen?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module HRM in het bijzonder, contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen hier rechtstreeks stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT. Hetzelfde geldt wanneer u bij het gebruik ergens tegenaan loopt. Wij helpen u graag verder!

Mede namens het gehele redactieteam van het Novak Kwaliteitssysteem wens ik u alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2023!

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.