Update Novak Kwaliteitssysteem module HRM 2023 beschikbaar

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM 2023 beschikbaar. De inhoud bevat op hoofdlijnen de volgende aanscherpingen:

  • De salaristabellen zijn geactualiseerd op basis van het onlangs verschenen Benchmarkrapport Accountancy 2023 – 2024 van Novak en Full•Finance;
  • Per 1 januari 2024 staan diverse wetswijzigingen op stapel, zoals de Wet Toekomst Pensioenen;
  • De diverse instructies zijn waar nodig aanscherpt in het kader van wijzigingen in actuele wet- en regelgeving. Zo zijn de thuiswerkkostenvergoeding, de fietsregeling, de reiskostenvergoeding, de nieuwe regeling voor de OV-kaart en het afsluiten van re-integratie eerste spoor na een jaar voor mkb-ondernemingen aangepast;
  • Afwijkende regelingen voor AOW-gerechtigden op arbeidsrechtelijk gebied, maar ook op re-integratiegebied zijn verwerkt;
  • De meest actuele informatie en onderzoeken over psychosociale arbeidsbelasting zijn verwerkt;
  • De loonheffingsaspecten zijn van een update voorzien met de aspecten die tot op heden bekend zijn per 1 januari 2024 (stand 28 november 2023);
  • De model aanzeggingsbrief is opgesplitst in een versie voor wel verlengen en een versie voor niet verlengen.

Novak HRM
Voor de goede orde maken wij u attent op Novak HRM. Dit is een gezamenlijk product van Novak en Pilatusdam Mens & Organisatie. Novak HRM is een integrale module waarmee kantoren worden ondersteund op het gebied van allerhande HRM-aspecten.

Heeft u behoefte aan nadere ondersteuning ten aanzien van het personeelsbeleid en/of de arbeidsvoorwaarden binnen uw kantoor, of zit u met een specifiek vraagstuk op het gebied van HRM,  neem dan vrijblijvend contact op met drs. Wim G. Huurman (telefoon: 06-20602740, e-mail:wim.huurman@pilatusdam.nl).

Nog vragen?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van de update voor de module HRM in het bijzonder, contact met ons op te nemen. U kunt uw vragen hier rechtstreeks stellen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT. Hetzelfde geldt wanneer u bij het gebruik ergens tegenaan loopt. Wij helpen u graag verder!

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.