Update Novak Kwaliteitssysteem module HRM

Vanaf heden is een aanvullende update voor het Novak Kwaliteitssysteem module HRM beschikbaar. Dit in verband met een gewijzigd standpunt van de Belastingdienst inzake de eigen bijdrage. In paragraaf 22.1.7 van het Handboek Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst is de standpuntwijziging inzake het noodzakelijkheidscriterium bij gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur toegevoegd. De gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen kan ook worden toepast als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik verschuldigd is.

Zie hier het Handboek Loonheffingen 2021 (juli 2021).

In verband met bovenstaande, zijn de volgende artikelen aangescherpt:
• Beloning, vergoedingen en arbeidstijd
• Bijlage 2 Communicatiemiddelen
• Bijlage 8 Schema werkkostenregeling

Heeft u nog vragen over deze update?

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,
Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.