Veelgestelde vraag: de arbeidsovereenkomst in combinatie met de AVG

Updatesessie AVG voor mkb-accountants

Er is een tussentijdse update beschikbaar voor het Novak Kwaliteitssysteem. Deze tussentijdse update is reeds aangekondigd in de handleiding behorende bij de reguliere update voor het Novak Kwaliteitssysteem die sinds 17 september jl. beschikbaar is.

Onlangs zijn vanuit de NBA, de NOB, het RB, het NIRPA en de Novak nieuwe richtsnoeren verschenen met betrekking tot de rol van de accountant onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Is de accountant verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van de administratieve dienstverlening, de fiscale opdrachten en de salarisadministratie voor cliënten? Zie hier het persbericht inclusief een link naar deze richtsnoeren.

De update bevat twee wijzigingsvoorstellen: één voor de ‘Instructie verwerkingsverantwoordelijke en verwerker’ en één voor de ‘Instructie verwerkersovereenkomst’. De zienswijze zoals beschreven in deze nieuwe richtsnoeren is in de wijzigingsvoorstellen verwerkt. Voor meer informatie over het ophalen van updates, zie hier in de Scienta-handleiding.

Updatesessie AVG voor mkb-accountants
Heeft u de AVG nog niet volledig geïmplementeerd binnen uw kantoor, schrijf u dan in voor de Novak AVG updatesessie. Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de AVG voor mkb-accountants. Vanzelfsprekend zullen de onlangs verschenen richtsnoeren met betrekking tot de rol van de accountant onder de AVG aan de orde komen. Vragen als: is de accountant bij zijn werkzaamheden voor cliënten verwerker of verwerkingsverantwoordelijke en wat betekenen deze richtsnoeren concreet voor u en uw cliënt, zullen tijdens de bijeenkomst beantwoord worden. Tevens worden overige onderwerpen met betrekking tot de AVG behandeld waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl.
Voor vragen over Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341-700256).

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.