Van Bergen Ondernemerszaken tekent Convenant Horizontaal Toezicht

Van Bergen Ondernemerszaken heeft op woensdag 16 november 2022 in samenwerking met Novak een Horizontaal Toezicht (HT)-convenant met de Belastingdienst getekend.

”Een mijlpaal. Getoetst en geslaagd, een mooi kwaliteitskeurmerk erbij. Het allerbelangrijkst volgens Van Bergen: wij kunnen u als klant nog beter van dienst zijn. Want daar doen wij het voor!”

Novak heeft een convenant horizontaal toezicht (HT) met de Belastingdienst. Mkb-accountantskantoren die aangesloten zijn bij Novak kunnen aan het convenant deelnemen. Dit biedt u een kwaliteitsraamwerk, bestaande uit een vaktechnisch bureau, een acceptatieprocedure voor accountantskantoren en een toetsingskader

 

Wat is Horizontaal Toezicht?
Horizontaal Toezicht (HT) is een nieuwe vooruitstrevende vorm van toezicht gebaseerd op afstemming vooraf. We staan naast elkaar in plaats van tegenover elkaar.Verticaal Toezicht (VT) is het traditionele toezicht, deze gaat uit van controle achteraf. Dit is veel meer een top down relatie, in de basis (veelal ten onrechte) uitgaande van een tegengesteld belang.Belangrijke pijlers voor HT zijn vertrouwen, begrip en transparantie. Vertrouwen om eventuele informatie-/kennisongelijkheid te overbruggen. Begrip om constructief samen te werken. Transparantie om vanuit openheid gezamenlijk fiscaal relevante kwesties te tackelen.

Moet u als klant meedoen aan Horizontaal Toezicht?
Nee uiteraard moet u niets. In overleg met u wordt bepaald of u onder HT gaat vallen of onder VT blijft. Kiest u voor HT, dan bepalen we samen vervolgens het passende niveau. De 3 bestaande niveaus zijn “volledigheid” (hoogste), “juistheid” en “fiscaliteit” (laagste). Het bij u passende niveau is afhankelijk van de omvang en diepgang van onze werkzaamheden voor u als klant.

Niveau “volledigheid” betekent dat:

  • de belastingdienst volledig op onze werkzaamheden steunt,
  • het toezicht hooguit een steekproefsgewijze controle kan zijn.

Niveau “juistheid” betekent dat:

  • de belastingdienst deels op onze werkzaamheden steunt,
  • het toezicht een steekproefsgewijze controle maar ook een landelijke actie (fiscaal aandachtsgebied) kan zijn.

Niveau “fiscaliteit” betekent dat:

  • de belastingdienst deels op onze werkzaamheden steunt,
  • het toezicht nog iets verder kan worden uitgebreid met een centraal geselecteerd risicogericht boekenonderzoek.

Waarom zou u als klant met HT meedoen, wat zijn uw voordelen?
We hebben voor u een vast aanspreekpunt (relatiebeheerder), we kunnen eenvoudig vragen stellen en vooroverleg plegen en krijgen sneller antwoord (dus ook vaak efficiënter = goedkoper dan achteraf), uw aanslagoplegging wordt versneld en geautomatiseerd (sneller zekerheid en geld terug), uw toezicht is verminderd (minder c.q. aangepaste controles en vragenbrieven) en de belastingdienst vertrouwt op de kwaliteit van uw fiscale aangiften.

Zijn er ook nadelen voor u als klant?
Eigenlijk niet. Hooguit dat indien er een potentieel geschilpunt of een onzekerheid is over de fiscale gevolgen, vooroverleg met de belastingdienst een basisvoorwaarde is. Maar dat is eigenlijk geen nadeel, we hebben altijd al de voorkeur gegeven aan uw zekerheid vooraf als wij twijfelden over de fiscale gevolgen. Kortom, ook dit wordt niet anders. U bent gebaat bij zekerheid, dus vooroverleg en juist dat gaat nu vlotter onder HT!

Heeft uw accountantskantoor ook belangstelling voor horizontaal toezicht? Stuur dan een email naar g.ham@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.