Veelgestelde vraag: inkomstenbelasting

Via Novak Direct kregen wij een vraag over de inkomstenbelasting. De vraag is als volgt:

Vraag
Een client voor de inkomstenbelasting heeft een negatief box 1 inkomen over 2021 geleden, dat kon worden verrekend met het belastingjaar 2018. Er is dus ook definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 in dit kader vastgesteld. Er is sprake van binnenlandse belastingplicht.

Voor client was in 2018 een zorgtoeslag vastgesteld.

Wordt het toetsingsinkomen voor de zorgtoeslag over 2018 lager door de verliesverrekening, waardoor alsnog middels herziening recht bestaat op een hogere zorgtoeslag over dit jaar?

Antwoord
Op zich kan bij een wijziging van het toetsingsinkomen over 2018 in deze situatie nog sprake zijn van een herziening van de zorgtoeslag op basis van artikel 20 Awir.

Het toetsingsinkomen dient te worden bepaald op basis van het verzamelinkomen in artikel 2.18 wet inkomstenbelasting. Ik verwijs hiervoor mede naar artikel 8 Awir juncto artikel 2 lid 1 sub O Awir en artikel 21 lid 1 onderdeel e AWR voor wie nog twijfelt.

Het verzamelinkomen in artikel 2.18 wet inkomstenbelasting is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. (Dit dient nog te worden verminderd met te conserveren inkomen, al is dit in deze casus niet van belang.)

De verliesverrekening komt niet voor in artikel 2.18 wet inkomstenbelasting. Pas bij de vaststelling van het belastbaar inkomen uit werk en woning voor box 1 in artikel 3.1 wet inkomstenbelasting is de verliesverrekening opgenomen.

Aldus wijzigt in deze casus het verzamelinkomen niet door de carry back van het verlies uit 2021 naar 2018. Hierdoor ontstaat er ook geen lager toetsingsinkomen over 2018, en daarmee ook geen hogere zorgtoeslag.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze Novak DIRECT-adviseurs. U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.