Veelgestelde vraag: NOW regelingen

Op dit moment krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT veel vragen over NOW regelingen. Zo ook een vraag over de verkoop van een auto welke op de activastaat staat. Is de verkoop van de auto omzet?

De NOW regeling verwijst bij de definitie van het omzetbegrip naar de normale regels van het jaarrekeningrecht, het netto-omzetbegrip zoals in artikel 377 lid 6 BW2. Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

De verkoop van een auto welke op de activastaat staat is volgens het netto-omzetbegrip uit het jaarrekeningrecht geen normale verkoopactiviteit van de onderneming welke als netto-omzet wordt verantwoord. Als er een boekresultaat wordt gemaakt is dit een correctie op de afschrijving en wordt de verkoop niet als omzet gepresenteerd.

Heeft u ook een vraag over de NOW regeling, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.