Verlaging belastingrente naar 0,01% vooralsnog slechts 3 maanden

In het wetsvoorstel verzamelspoedwet covid-19 is momenteel onder andere een tijdelijke verlaging van de belastingrente naar 0,01% opgenomen. Eerder was een en ander al opgenomen in een beleidsbesluit. Aangezien niet heel duidelijk is opgenomen hoe lang deze tijdelijke verlaging zal voortduren, leek het ons goed hier een korte toelichting op te geven.

Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zal deze tijdelijke verlaging vooralsnog gedurende (slechts) 3 maanden plaatsvinden. Het is mogelijk dat de periode van 3 maanden nog wordt verlengd, maar vooralsnog is de periode (slechts) 3 maanden. Hierna zouden qua belastingrente de oude percentages weer moeten gaan geleden. De verlaging van de belastingrente geldt dus onder meer voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor de vennootschapsbelasting gaat de verlaging van de belastingrente in op 1 juni 2020, en voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in op 1 juli 2020.

Vanaf 1 september 2020 zou de vennootschapsbelasting alweer 8% belastingrente kunnen worden berekend over nog te betalen vennootschapsbelasting over 2019.Voor de inkomstenbelasting ligt deze datum op 1 oktober 2020 en zou de belastingrente dan alweer naar 4% kunnen gaan. Op grond van voorgaande kunt u uw cliënten wellicht tijdig adviseren om ter besparing van belastingrente een voorlopige aanslag voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting op te laten leggen (voor zover noodzakelijk). Een en ander voor zover de periode van de tijdelijke verlaging van de belastingrente niet (veel) verder wordt verlengd.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar:  https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A02094 .

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.