Voorziening groot onderhoud bedrijfspand

Via onze servicedesk Novak DIRECT kregen wij een vraag m.b.t. de voorwaarden voor de vorming van een voorziening groot onderhoud

Wat zijn fiscaal de voorwaarden voor de vorming van een voorziening groot onderhoud voor een bedrijfspand?
De voorwaarden voor de vorming van een dergelijke voorziening zijn in de jurisprudentie geformuleerd. Het gaat om de volgende voorwaarden:

  1. De toekomstige uitgaven vinden hun oorsprong in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (Oorsprongsvoorwaarde).
  2. De toekomstige uitgaven kunnen overigens ook die periode worden toegerekend (Goed koopmansgebruik voorwaarde).
  3. Ter zake van die toekomstige uitgaven bestaat een redelijke mater van zekerheid dat zij zich in de toekomst zullen voordoen (de redelijke‐zekerheidsvoorwaarde).

Voorbeeld: Het in de toekomst vervangen van het dak van een bedrijfspand. Voor dit soort onderhoud maakt het niets uit, dat het nog lang kan duren voor dat het dak daadwerkelijk aan vervanging toe is. Als er maar een redelijke mate van zekerheid is dat het dak ooit wordt vervangen. Als kan worden bepaald dat de kans meer dan 50% is dat de toekomstige uitgaven zich zullen voordoen, dan zit u aan de veilige kant bij het bepalen of er sprake is van een redelijke mate van zekerheid. De overige twee voorwaarden zullen in dit voorbeeld niet snel een belemmering vormen voor het vormen van de voorziening.

De onderhoudsvoorziening valt ineens in het resultaat indien het pand wordt verkocht voor dat het onderhoud plaatsvindt. Dit is wellicht een onwenselijke situatie. Wij raden u aan om dit wel ter
sprake te brengen voor dat u eventueel een voorziening groot onderhoud vormt voor uw cliënt. Het vormen van een voorziening groot onderhoud kan bijvoorbeeld ook gunstig uitpakken
voorafgaand aan de geruisloze inbreng van een eenmanszaak in een BV. De voorziening kan dan soms nog in aftrek worden gebracht tegen een hoger tarief, terwijl de latere kosten van het dak in de BV. minder opleveren qua aftrekpost. Een inhaal toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor jaren voorafgaand aan het boekjaar waarin voor het eerst de onderhoudsvoorziening wordt gevormd is voor zover wij kunnen nagaan een redelijk standpunt. Hier wordt enigszins verschillend over gedacht in de literatuur. Meer zekerheid dan dit kunnen wij dus niet bieden op dit punt.
Naar onze mening beperkt de afschrijvingsbeperking op gebouwen niet de mogelijkheid om via een onderhoudsvoorziening groot onderhoud kosten in aftrek te kunnen brengen.

Heeft u ook een vraag over voorziening groot onderhoudsbeurt, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT via 085-0220150. Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.