Vormen van wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening op fiscale grondslag

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vormen van een wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening op fiscale grondslagen.

De wettelijke reserve voor aandeel in nog niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen (art. 2:389 lid 6 BW) ontstaat door de waardering volgens de vermogensmutatiemethode, veelal de nettovermogenswaarde. In de fiscale balans wordt de deelneming doorgaans gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde. Indien een deelneming onderdeel is van een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting, dan moet de deelneming gewaardeerd worden tegen het nettobedrag van activa en verplichtingen van de deelneming. De voorschriften voor wettelijke reserves zijn geen grondslagen voor waardering activa en passiva en bepaling resultaat. Dus als deelneming anders wordt gewaardeerd dan op kostprijs of lagere bedrijfswaarde, kan op grond van artikel 2:389 lid 6 BW een wettelijke reserve deelnemingen aan de orde zijn.

Heeft u ook een vraag over het vormen van wettelijke reserve deelnemingen in de jaarrekening, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoor gerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.