Algemene voorwaarden NBA nummer 6/2013 per 1 juni 2019 ingetrokken

De adviseurs van Novak zien bij accountantskantoren dat nog veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de algemene voorwaarden van de NBA die in 2013 zijn gedeponeerd. In juni 2017 deponeerde de NBA nieuwe modelvoorwaarden bij de Rechtbank Amsterdam onder de nummers 39/2017 (variant 1) en 41/2017 (variant 2).

Het depot van de algemene voorwaarden uit 2013 met nummer 6/2013 wordt per 1 juni 2019 ingetrokken. U kunt per die datum dus niet meer naar dat depotnummer verwijzen.

Gebruik algemene voorwaarden 2013
Maakt u nog gebruik van de voorwaarden uit 2013? Dan dient u op korte termijn actie te ondernemen. Zo moet u een keuze te maken welke van de twee varianten u wenst te gaan gebruiken. Tevens moet u de nieuwe algemene voorwaarden voor 1 juni aanstaande aan uw cliënten beschikbaar stellen dan wel uw cliënten informeren dat uw algemene voorwaarden zijn gewijzigd en waar de gewijzigde voorwaarden te raadplegen zijn. Heeft u de oude algemene voorwaarden op uw website staan, dient u deze tevens voor 1 juni te vervangen.

Beschikbaarheid
Voor gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem, zijn de twee varianten van de algemene voorwaarden 2017 opgenomen in de modellenbibliotheek (sectie ‘Kantoorvoering’, subsectie ‘Kantooropzet’). Tevens is hierin een toelichting op de twee varianten opgenomen evenals een model brief voor de introductie van de algemene voorwaarden voor de gebruiker. Uiteraard zijn de algemene voorwaarden 2017 tevens beschikbaar op de website van de NBA.

Toelichting twee varianten
Variant 1 en variant 2 zijn inhoudelijk nagenoeg gelijk. Het verschil zit artikel 11: de aansprakelijkheidsbepaling. Waar in variant 1 is gekozen voor koppeling van de aansprakelijkheid aan hetgeen de verzekeraar uitkeert, is in variant 2 gekozen voor het opnemen van een maximum dat gerelateerd is aan de het honorarium voor een opdracht. In variant 2 zijn daarom ook twee extra definities opgenomen. Andere verschillen zijn er niet (maar let op: de depotdata en depotnummers van beide versies zijn anders)

Welke variant
In het algemeen kiezen kantoren voor variant 1, met name indien een kantoor geen controleopdrachten uitvoert.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de algemene voorwaarden, neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier.


Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.