Willekeurige afschrijving startende ondernemers

Via onze servicedesk Novak-DIRECT ontving een van onze fiscale adviseurs de volgende vraag over willekeurige afschrijving.

Vraag
Een ondernemer doet diverse investeringen in de boekjaren waarin voor hem de startersaftrek voor de inkomstenbelasting geldt. De investeringen voldoen verder in principe aan de vereisten voor willekeurige afschrijving door startende ondernemers (artikel 3.34 Wet inkomstenbelasting 2001). Kan ook in de jaren na dat voor de ondernemer de startersaftrek geldt nog willekeurige afschrijving plaatsvinden?

Antwoord
Het enkele verlies van de startersaftrek voor een ondernemer heeft geen gevolgen voor de mogelijkheden voor willekeurige afschrijving. Indien is geïnvesteerd in de jaren waarvoor de startersaftrek van toepassing was, en verder ook aan alle voorwaarden voor willekeurige afschrijving is voldaan, dan blijft willekeurige afschrijving in latere jaren in beginsel gewoon mogelijk.

 

Bij Novak DIRECT hebben wij een drietal ervaren fiscalisten die al geruime tijd met elkaar samenwerken. Naast het stellen van vragen via Novak Direct kunt u onze adviseurs ook inschakelen voor het verzorgen van fiscaal advies voor uw cliënten. Wilt u meer weten of contact opnemen met ons? Klik dan hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.