Belangrijke wijzigingen beconregeling

Onderstaand bericht vonden wij op het forum fiscaal dienstverleners van de Belastingdienst.

De Belastingdienst moderniseert de uitstelregeling voor belastingconsulenten in overleg met koepelorganisaties en softwareontwikkelaars. Afhankelijk van het moment waarop u aanvullend uitstel aanvraagt kent de Belastingdienst vanaf nu bij een ingewilligd verzoek ten minste 2 of 4 maanden aanvullend uitstel toe. De wijziging is al van toepassing voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2021.

Neemt u deel aan de beconregeling? Dan moet u die aangiften tijdens de uitstelperiode  indienen volgens een vastgesteld inleverschema. Dit schema vindt u in de brochure ‘Uitstelregeling belastingconsulenten 2022 (de beconregeling)’, paragraaf 4.1.2 (pagina 7).

Softwareontwikkelaars, aangesloten bij OSWO (Ondersteuning Software Ontwikkelaars), voeren aanpassingen door in hun software om u te helpen de beconregeling na te leven.

Monitoren inleverschema
In het belang van u en uw klanten moet u zich houden aan het inleverschema. U kunt dit zelf in de gaten houden aan de hand van de software die u gebruikt voor het bijhouden, aanvragen en verwerken van uitstel en aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU). Mocht u, om welke reden dan ook, afwijken van het schema, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het beconuitstel van volgende belastingjaren.

Wijkt u toch af van het schema? Neem dan contact op met het FD-team van de Belastingdienst, of met Belastingdienst Almelo/Team CVU.

Gemotiveerd uitstel aanvragen
Normaal gesproken eindigt de beconregeling op 30 april. U kunt aanvullend uitstel aanvragen voor de aangiften waarvoor u uitstel hebt gekregen met de beconregeling. Motiveer waarom u aanvullend uitstel wilt. Dit doet u met uw commerciële software geschikt voor Standard Business Reporting (SBR).

Bij aanvragen vóór 1 april geldt toekenning van ten minste 4 maanden bij gehonoreerde  aanvragen. Doet u uw aanvraag in de maand april dan geldt bij een  gehonoreerd verzoek een toekenning van ten minste 2 maanden. In beide gevallen gaat het aanvullend uitstel in  per 1 mei.

Aanvraagdatum Toegekend aantal maanden
Voor 1 april 4 maanden
In april 2 maanden

 

Elektronisch afmelden van klanten
Wilt u klanten voor het aangiftejaar 2021 van uw uitstellijst verwijderen, dan moet u dat doen vóór 1 maart 2023. Dit is een wijziging van wat in de brochure staat in paragraaf 5.3  (pagina 11).

U vindt de brochure op belastingdienst.nl: Uitstelregeling voor belastingconsulenten (beconregeling).

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze Novak DIRECT-adviseurs. U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.