Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

Graag wijzen wij u er op dat de laatste versie van het besluit noodmaatregelen coronacrisis op 31 december 2020 is gepubliceerd in de Staatscourant. Wij verwijzen graag naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-68989.html .

In deze versie van het besluit is onder andere opgenomen:

  • een verduidelijking dat de coronacrisis een bijzondere omstandigheid is voor de herinvesteringsreserve indien de herinvestering niet tijdig plaatsvindt. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden (zie onderdeel 8.8).
  • een verlenging van de termijn om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen naar 31 maart 2021 (zie onderdeel 3.1 voor het exacte beleid).
  • een verlenging van goedkeuring inzake de vaste reiskostenvergoeding bij wijziging van het reispatroon van de werknemer (zie onderdeel 6.2).
  • een goedkeuring dat de ontvangst van de TOGS en TVL subsidies zijn vrijgesteld van inkomsten- en/ of vennootschapsbelasting (zie onderdeel 8.5).

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het hiervoor genoemde besluit. In het begin van het besluit is tevens een nadere opsomming van alle wijzigingen opgenomen.

Heeft u een vraag voor een van onze Novak DIRECT-adviseurs? U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.