Coronacrisis update ontwikkelingen melding betalingsonmacht en uitstel van betaling

In dit artikel neemt Novak DIRECT Adviseur Remco Ruinemans u graag mee in de laatste stand van zaken ten aanzien van de melding betalingsonmacht en uitstel van betaling in verband met de Corona crisis. Dit is een vervolg op eerder verschenen artikel https://www.novak.nl/herinnering-in-verband-met-corona-crisis-melding-betalingsonmacht/.

Een en ander is qua ontwikkelingen de afgelopen weken in beweging geweest, en in zoverre lijkt het ons goed om hier nog nader op in te gaan.

Melding betalingsonmacht
Voor de rechtspersonen (BV’s/ NV’s en dergelijke) is het van het grootste belang is dat er tijdig een melding betalingsonmacht wordt gerealiseerd voor loonheffingen en/ of omzetbelasting die mogelijk niet kan worden voldaan. Dit punt geldt overigens ook voor de bijdrage bedrijfspensioenfonds.

De melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dat de belasting en/ of bijdrage bedrijfspensioenfonds moet zijn voldaan.

De melding moet in dit kader dus vaak al plaatsvinden voor dat er een verzoek om uitstel van betaling kan worden gerealiseerd.

Ik adviseer u om gebruik te maken van het beschikbare formulier op de website van de Belastingdienst voor de melding betalingsonmacht.

De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat een melding betalingsonmacht ook rechtsgeldig (en dus tijdig) is voor omzetbelasting en/ of loonheffingen voor tijdvakken vanaf februari 2020:

  • indien er bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd (zie ook hierna), en;
  • zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan ten gevolge van de corona crisis.

Ik geef u in overweging om niet gebruik te maken van deze ‘goedkeuring’, en zo veel mogelijk op de hiervoor beschreven reguliere wijze betalingsonmacht te (laten) melden. Dan weet u zeker dat er tijdig is gemeld, en kan hier niet achteraf toch nog discussie over ontstaan. Deze goedkeuring lijkt dus ook niet te gelden voor de bijdrage bedrijfspensioenfonds.

Voor meer informatie over de melding betalingsonmacht verwijs ik naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid/

Er is ook een brochure op de website van de Belastingdienst beschikbaar over bestuurdersaansprakelijkheid en de melding betalingsonmacht. Ik verwijs naar: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aansprakelijkheid_van_bestuurders_ov1771z12fd.pdf .

Uitstel van betaling
Er geldt een versoepeld beleid om uitstel van betaling te verkrijgen, dat volgens de website van de Belastingdienst in ieder geval zal gelden tot en met 19 juni 2020.

U kunt voor uw cliënten 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting. Er zijn nog meer soorten aanslagen waarvoor dit beleid ook geldt. U kunt dit weer vinden op de website van de Belastingdienst.

In het verzoek om uitstel van betaling kan de cliënt zich er op beroepen dat de onderneming door de Corona crisis in moeilijkheden is geraakt. Vervolgens is het wenselijk om enige uitleg te geven over de achtergrond van het verzoek. Een meer uitgebreide motivering is niet nodig om voor de eerste
3 maanden het uitstel van betaling te verkrijgen.

Na dat de 3 maanden zijn verstreken zal de ontvanger bepalen in hoeverre hij nadere informatie wenst te ontvangen. Dit zou bijvoorbeeld een verklaring van een derde deskundige kunnen zijn.

U kunt ten tijde van het schrijven van dit artikel geen uitstel van betaling voor loonheffingen en omzetbelasting aanvragen voor dat er een naheffingsaanslag is opgelegd. Voor zover op deze aanslag een betaalverzuimboete wordt vastgesteld is reeds in een brief van 17 maart 2020 aan de tweede kamer over het Noodpakket Banen en Economie bevestigd dat deze boete kan worden verminderd. Inmiddels is dit punt ook bevestigd op de website van de Belastingdienst.

Met betrekking tot de loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting geldt dat als er eenmaal een verzoek is gedaan, dat vervolgens het uitstel van betaling ook gedurende een periode van 3 maanden geldt voor toekomstige aanslagen. Ik heb het volgende voorbeeld van de Belastingdienst voor u gevonden, als het gaat om hoe de periode van 3 maanden wordt berekend.

De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari 2020. De dagtekening van deze naheffingsaanslag is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. De ondernemer (of zijn adviseur) vraagt door middel van een verzoek met een dagtekening 1 mei 2020 bijzonder uitstel van betaling aan voor deze naheffingsaanslag LH. Dit heeft tot gevolg dat de ontvanger de invordering opschort tot 1 augustus 2020. De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag LH over het tijdvak maart 2020. Deze naheffingsaanslag heeft een dagtekening van 21 mei 2020. De ondernemer krijgt automatisch bijzonder uitstel van betaling voor deze naheffingsaanslag LH. De invordering was al tot 1 augustus 2020 opgeschort, zodat de naheffingsaanslag over het tijdvak maart 2020 ook wordt opgeschort tot 1 augustus 2020. Dit betekent dat uiterlijk op 1 augustus 2020 beide naheffingsaanslagen LH (februari en maart) betaald moeten zijn.

Voor overige aanslagen waarvoor de regeling conform de website van de Belastingdienst geldt dient u telkens separaat uitstel van betaling aan te vragen.

Het is ook denkbaar om direct voor een langere periode dan 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de Belastingdienst.

Voor meer informatie over het versoepelde beleid met betrekking tot uitstel van betaling verwijs ik u naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen .

Remco is meer dan vijftien jaar werkzaam als fiscalist en heeft een voorliefde voor vaktechniek. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Novak DIRECT (085-0220150).

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.