Coronavirus en mogelijke HR maatregelen

Helaas verspreidt het coronavirus (COVID19) zich steeds en worden de gevolgen steeds meeromvattend. Besmetting met het virus verloopt meestal als een verkoudheid. In sommige zwaardere gevallen kan het leiden tot longontsteking, sepsis, uitval van de nieren en kan de patiënt komen te overlijden. Dit betreft vooral oudere en/of zieke mensen.

In Italië is een decreet uitgevaardigd voor het gehele land (60 miljoen inwoners). In Nederland geldt een aangescherpt advies voor Brabant en heeft minister-president Mark Rutte opgeroepen om te stoppen met handen geven. Een aantal bedrijven (waaronder het hoofdkantoor van Nike) is gesloten en andere bedrijven houden oefeningen met thuiswerken. Heeft uw kantoor al een protocol of maatregelen getroffen? Het is onverstandig om niets te doen in de hoop dat het snel overgaat.

Allereerst is het goed om de werknemers voor te lichten over hygiëne maatregelen zoals:

  • Regelmatig en zorgvuldig handen wassen gedurende minimaal 20 seconden en met voldoende zeep;
  • Raak de slijmvliezen in het gezicht (mond, ogen en neus) niet met de vingers aan;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik zoveel mogelijk papieren tissues en gooi deze direct na eenmalig gebruik weg;
  • Houdt minimaal een meter afstand van zieke mensen;
  • Ventileer de werkruimten minstens 4 maal per dag gedurende minstens 10 minuten;
  • Geef geen handen bij het begroeten of afscheid nemen.

Eventuele zakenreizen naar regio’s die in het bijzonder zijn getroffen door het coronavirus zoals op dit moment China, Iran, Zuid-Korea, Japan en Italië kunt u verbieden en laten vervangen door videoconferentie, Skype of telefoongesprek. Privéreizen kunt u weliswaar niet verbieden, wel kunt u deze stellig afraden naar risicogebieden en eisen dat de medewerker u per ommegaande informeert als hij/zij of een directe naaste terugkomt uit een risicogebied.

U mag als werkgever niet vragen of uw medewerker besmet is met het coronavirus als deze verkoudheidsklachten heeft. Dit mag ten gevolge van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook in basis niet geregistreerd worden als daarvoor geen goede reden of wettelijke grondslag voor is. Wel mag u als werkgever vragen of de werknemer in een risicogebied is geweest en op basis van deze informatie mag u de werknemer verplichten vanuit huis te werken.

De werkgever mag niet de (hoofd)temperatuur van de medewerker meten. Wel mag de werkgever bij een vermoeden van besmetting de werknemer doorsturen naar de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts kan vervolgens beoordelen of er sprake is van een mogelijke besmetting. Als dat het geval is dan zal de bedrijfsarts met spoed contact opnemen met de regionale GGD. Verdere informatie treft u op de internetsite van GGD en RIVM.

Bovenal een goede gezondheid gewenst.

Heeft u aanvullende expertise nodig op het gebied van HRM? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.