De nieuwe transitievergoeding

Met enige regelmaat krijgen wij via onze servicedesk Novak-DIRECT vragen over de berekening van de nieuwe transitievergoeding sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van 1 januari 2020. Hiervoor was de Wet Werk en Zekerheid van kracht (WWZ)

Situatie voor 1 januari 2020 (WWZ)

Tot eind vorig jaar ontstond bij een werknemer (voor bepaalde duur in dienst) pas na 24 maanden het recht op een transitievergoeding. Om deze reden geven veel werknemers binnen de 24 maanden 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. Als deze bij elkaar minder dan 24 maanden duurden, werd een recht op de transitievergoeding voorkomen. Veel voorkomend was een aaneensluiting van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van eerst 7 maanden (bij 6 maanden of minder is een proeftijd niet toegestaan), daarna 8 maanden en aansluitend weer 8 maanden. In totaal was het dienstverband dan 23 maanden en werd de transitievergoeding voorkomen als er vervolgens geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur werd aangeboden.

De transitievergoeding werd berekend over de volledige halve jaren dat de medewerker in dienst was vanaf de datum van indiensttreding. Dit tenminste als het dienstverband minimaal 24 maanden had geduurd. De berekening was in hoofdlijn als volgt:

Transitievergoeding  = 1/6 * het aantal volledige halve jaren dienstverband * bruto maandloon inclusief vaste emolumenten. De vaste emolumenten zijn bijvoorbeeld de vakantietoeslag en een vaste dertiende maand (indien dit het geval is). Als de medewerker 10 jaar in dienst was en de leeftijd van 50 jaar nog niet had bereikt, dan werd de transitievergoeding vanaf het 10e jaar dienstverband verhoogd. De berekening werd dan als volgt:

Transitievergoeding  = 1/4 * het aantal volledige halve jaren dienstverband * bruto maandloon inclusief vaste emolumenten. Als de medewerker 10 jaar in dienst was en de leeftijd van 50 was reeds bereikt, dan wordt binnen (kantoor)organisaties met 25 of meer medewerkers de transitievergoeding vanaf het 10e jaar als volgt verhoogd:

Transitievergoeding  = 1/2 * het aantal volledige halve jaren dienstverband * bruto maandloon inclusief vaste emolumenten.

 

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, hij is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl). Wim werkt al jaren samen met Novak.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.