De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) : ongebruikelijke transacties: fraude in de zorg

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: fraude in de zorg.

Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft na een signaal van de Nederlandse Arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld bij een accountantskantoor.

Team zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie constateerde bij een onderzoek naar PGB-fraude dat de loonkosten van de zorgaanbieder aanzienlijk lager waren dan gebruikelijk. De winstmarges waren daarentegen flink hoger.

Uit onderzoek bleek dat een groot deel van de omzet, na ontvangst op de bank, contant werd opgenomen. Het accountantskantoor boekte aan de hand van door de zorgverlener aangeleverde stukken uitgaven onder kosten die gefactureerd werden door stichtingen. De facturen waarmee dit gebeurde waren vermoedelijk vals. Ook boekte het accountantskantoor flinke bedragen aan sponsoring. Een kasboek werd niet bijgehouden. Het ging in de onderzochte jaren om een bedrag van bijna € 1 miljoen.

De uiteindelijke aandeelhouder van de zorginstelling liet de winst die hij met de bedrijfsvoering behaalde contant uitkeren.

De eigenaar van het accountantskantoor kon geen verklaring geven voor de contante opnamen en uitgaven. Wel had hij zijn cliënt meerdere malen gewezen op de verplichting tot het bijhouden van een kasboek.

BFT had diverse aanleidingen voor een melding van ongebruikelijke transacties: het contant opnemen en uitbetalen van bedragen die verband houden met PGB’s, de zeer afwijkende marges en de vermoedelijk valse facturen.

Omdat het kantoor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet juist had toegepast en er overtredingen van de Wwft zijn geconstateerd is door BFT een bestuurlijke boete opgelegd.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.