Dertig procent van de accountantskantoren scoort onvoldoende bij kwaliteitstoetsing

Recent is het jaarverslag over toetsingsjaar 2019 verschenen vanuit de Raad voor Toezicht van de NBA. Conclusie: ook in het afgelopen jaar voldoet 30 procent van de kantoren niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een percentage dat al jaren nagenoeg onveranderd lijkt.

De kantoren die niet voldoen, blijken nog onvoldoende bekend te zijn met relevante regelgeving of past die niet goed toe. Daarbij gaat het om de NVKS, Wwft, NV COS en NVPE.

De Raad voor Toezicht doet een aantal aanbevelingen voor verbetering, zowel ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing als op dossierniveau.

Ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing:

 • het vastleggen van het kwaliteitsbeleid en het invoeren of verbeteren van een kwaliteitshandboek/kwaliteitssysteem;
 • de invulling van de waarneming;
 • het voldoen aan de zeggenschapseisen;
 • alertheid bij (updates) van software voor elektronische dossiers.

Op dossierniveau (controle en samenstel):

 • onvoldoende diepte van de werkzaamheden;
 • risicoanalyse en/of bepaling van de materialiteit;
 • aandacht voor de planningsfase;
 • specifiek maken van werkprogramma’s;
 • vastleggingen in het opdrachtendossier (meer dan wel beter);
 • (toepassen van) verslaggevingsvereisten;
 • procedures rond opdrachtbevestigingen;
 • bevestiging bij de jaarrekening;
 • tekst van de samenstellingsverklaring.

Een groot deel van bovenstaande punten zijn te voorkomen/op te lossen door gebruik te maken van het Novak Kwaliteitssysteem. Instructies geven gebruikers inzicht in hetgeen ze moeten doen vanuit van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving. Modellen zorgen ervoor dat ze concreet invulling geven aan hetgeen wet- en regelgeving verwacht. Met de Novak dossiertemplates die bij de verschillende softwareleveranciers als Unit4 Bedrijfssoftware, CaseWare, Infine en Make Life Easier (MLE) beschikbaar zijn en naadloos aansluiten op het Novak Kwaliteitssysteem, gebeurt dit ook nog eens op uiterst efficiënte wijze.

Maakt u nog geen gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem? Start vandaag nog en maak gebruik van onze najaarsactie. Voorkom dat u in dezelfde valkuilen trapt als de kantoren die met een onvoldoende door de toetsing zijn gekomen.

Eerst nader kennismaken? Maak dan vandaag nog een afspraak voor een online demo zodat u zelf kunt ervaren wat het Novak Kwaliteitssysteem voor u kan betekenen.


Ook de waarneming, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bijvoorbeeld de voorbereiding op de periodieke kwaliteitstoetsing regelt u snel en eenvoudig bij Novak. Maak vandaag nog een afspraak. Novak, voor het mkb-accountantskantoor.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.