Fiscale casus: bestelauto zowel zakelijk als privé gebruiken

Een B.V. koopt in juni 2019 een bestelauto. De directeur-grootaandeelhouder rijdt hiermee zowel zakelijk als privé.  Deze bestelauto is per 1 september 2019 geschorst en komt in een stalling te staan. Voorkomt de DGA hiermee de bijtelling voor privégebruik voor de loonheffingen vanaf 1 september 2019? Zo niet, kan dit voorkomen worden?

Uitwerking

Het enkel schorsen van de bestelauto zegt onvoldoende over het daadwerkelijke gebruik door de DGA. Tevens kan de DGA feitelijk nog steeds beschikken over de bestelauto. In dit kader vonden wij de volgende uitspraak waarin dit standpunt ook is opgenomen. Alleen het schorsen van de bestelauto is onvoldoende om geen bijtelling voor privégebruik voor de loonheffingen op te nemen.

Met het oog op voorgaande is het naar onze indruk in deze casus wenselijk om op een reguliere wijze aannemelijk te maken dat er vanaf 1 september geen bijtelling voor privégebruik hoeft plaats te vinden.

Overwogen kan bijvoorbeeld worden om een verbod privégebruik van de bestelauto in te voeren per 1 september 2019. Dit zou op zich tot beëindiging van de bijtelling per 1 september 2019 moeten kunnen leiden.
(Bekijk hier een voorbeeldafspraak)

Het is noodzakelijk om vanuit de BV te controleren dat er daadwerkelijk geen privé gebruik van de bestelauto plaatsvindt. Het zou in dit kader bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn om periodiek foto’s te maken van de niet wijzigende kilometerstand.

Naar onze indruk is het in deze situatie een optie om gebruik te maken van de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Wij verwijzen graag naar de Belastingdienst voor meer informatie. Voorgaande overwegingen zijn geen uitputtende uiteenzetting als het gaat om het voorkomen van de bijtelling voor privégebruik voor deze bestelauto per 1 september 2019.

Voorgaande overwegingen zijn geen uitputtende uiteenzetting als het gaat om het voorkomen van de bijtelling voor privé gebruik voor deze bestelauto per 1 september 2019.

Bij Novak DIRECT hebben wij een drietal ervaren fiscalisten die al geruime tijd met elkaar samenwerken. Remco Ruinemans (RB) is bij Novak in dienst. Daarnaast zijn bij Novak Direct een tweetal fiscaal juristen betrokken die alleen werkzaam zijn voor accountants- en administratiekantoren. Dit zijn Margré van Dongen en Richard van Rijssen van M&R Belastingadviseurs.

Naast het stellen van vragen via Novak Direct kunt u onze adviseurs ook inschakelen voor het verzorgen van fiscaal advies voor uw cliënten. Wilt u meer weten of contact opnemen met ons? Klik dan hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.