Gebruikelijk loonregeling per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 is de zogenaamde doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk loonregeling komen te vervallen.
Vanwege het niet geringe belang voor de praktijk bespreken wij in dit kader nog eens de per 1 januari 2023 geldende hoofdlijnen van deze regeling.

Volgens de hoofdregels van de gebruikelijk loonregeling dient het loon van een werknemer (of de fiscale partner) die een aanmerkelijk belang heeft in een lichaam tenminste te worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

 1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 2. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van dit lichaam of met verbonden lichamen;
 3. € 51.000;

Het bedrag van € 51.000 was in 2022 nog € 48.000. Er is dus sprake van een forse verhoging.

Een loon volgens de gebruikelijk loonregeling van minder dan € 5.000 hoeft niet te worden verwerkt.

Het loon kan onder omstandigheden wel lager worden vastgesteld dan € 51.000. Denk bijvoorbeeld aan:

 1. deeltijdsituaties;
  b. een onderneming die verlies lijdt;
  c. een startende onderneming (geen innovatieve start-up);
  d. indien 100% van het loon uit de meeste vergelijkbare dienstbetrekking en
  het loon van de meest verdienende werknemer lager is dan € 51.000.
  De bewijslast dat het loon correct is vastgesteld volgens de gebruikelijk loonregeling ligt in deze
  situatie bij de client. Indien het loon op meer dan € 51.000 is vastgesteld ligt de bewijslast bij de
  Belastingdienst.

  Een volledige uitwerking van de hiervoor genoemde uitzonderingen kunt u vinden in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst onder https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/handboek-loonheffingen-lh0221t23fd.pdf (pagina 240 en verder).

Bedenk hierbij dat de versoepeling voor innovatieve start-ups tevens is afgeschaft per 1 januari 2023.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze Novak DIRECT-adviseurs. U kunt ze bereiken via het webformulier of door ons te bellen op 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.