Indienen van een Wwft-melding? Gebruik het juiste Meld ID

Recent is meer duidelijkheid gecreëerd voor accountantskantoren waar ook belastingadviseurs werkzaam zijn als het gaat om het te gebruiken Meld ID bij het indienen van een Wwft-melding bij FIU-Nederland.

Er was onduidelijkheid met betrekking tot het te hanteren Meld ID in de situatie dat accountants en belastingadviseurs binnen één praktijk werkzaam zijn. Dient bij de melding het Meld ID voor de belastingadviseur of voor de accountant te worden gehanteerd? De NBA, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) hebben dit afgestemd met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland). Vooral van belang is geen dubbele meldingen te doen.

Het resultaat van deze afstemming wordt opgenomen in de NBA-handreiking 1124 (Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren).

Het Novak redactieteam heeft het resultaat tevens verwerkt in een update voor de ‘Instructie melding ongebruikelijke transacties’ zoals opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem (module Kantoorregelingen, sectie Overige wet- en regelgeving). Deze update is vanaf heden beschikbaar.

Na de registratie op de website van FIU-Nederland ontvangt het accountantskantoor een uniek Meld ID. Een kantoor waar zowel accountants als belastingadviseurs werken, dient over twee Meld ID’s te beschikken, namelijk een Meld ID voor (een instelling van) belastingadviseurs en een Meld ID voor (een instelling van) accountants.

Bij het melden dient het kantoor vervolgens het juiste Meld ID op te gegeven. Indien binnen het kantoor naast accountants tevens belastingadviseurs werkzaam zijn, moet worden bepaald welk Meld ID dient te worden gehanteerd. Hiervoor gelden de volgende vuistregels:

  • Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor het kantoor alleen belastingadvieswerkzaamheden verricht? Het kantoor meldt dan onder het Meld ID van belastingadviseurs.
  • Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor het kantoor alleen accountantswerkzaamheden verricht? Het kantoor meldt dan onder het Meld ID van accountants.
  • In de situatie dat sprake is van één opdracht waarvoor zowel de belastingadviseur als de accountant beiden werkzaamheden verrichten geldt dat in eerste instantie de kernactiviteit van de opdracht bepaalt onder welke Meld ID het kantoor een ongebruikelijke transactie moet melden. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen, dan gebruikt het kantoor het Meld ID van accountants. De kernactiviteit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de opdrachtbevestiging(en) met de cliënt. Hierop bestaat de volgende uitzondering. Is de ongebruikelijke transactie waargenomen bij de uitvoering van werkzaamheden die niet de kernactiviteit vormen? In dat geval bepaalt de aard van de werkzaamheden waarbij de ongebruikelijke transactie is waargenomen onder welk Meld ID het kantoor de melding doet. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen maar de ongebruikelijke transactie bij de uitvoering van fiscale werkzaamheden wordt waargenomen, dan maakt het kantoor gebruik van het Meld ID van belastingadviseurs.

 

Nog vragen over deze update of over dit onderwerp?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.