Jaarverslaggeving kleine organisaties-zonder-winststreven

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak-DIRECT vragen over jaarverslaggeving kleine organisaties-zonder-winststreven.

De RJ heeft voor kleine organisaties-zonder-winststreven richtlijnen opgesteld voor de jaarverslaggeving.
Deze richtlijnen zijn te vinden in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (zgn. RJk-bundel) onder hoofdstuk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

De kleine organisatie-zonder-winststreven is een organisatie die op twee opeenvolgende en aaneengesloten balansdata voldoet aan tenminste twee van de volgende vereisten:

  1. waarde van activa op basis van verkrijgingsprijs is minder dan € 6 miljoen
  2. de baten bedragen niet meer dan € 12 miljoen
  3. het gemiddeld aantal werknemers is minder dan 50

Heeft u ook een vraag over jaarverslaggeving kleine organisaties-zonder-winststreven, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak- DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.